Zdeněk Sedláček: Český komiks v područí propagandy

Ne 29.09.2019
16:00
přednáška
Galerie Josefa Jambora
dobrovolné
-
aneb temná doba padesátých let

Padesátá léta představují pro český komiks zvláštní moment. Na jedné straně byl považován za nevkusnou a pokleslou formu zábavy západního světa, na straně druhé se jej režim východního bloku neštítil využít pro svou ideologickou propagandu. Jaké podoby měl český komiks po únorových událostech roku 1948?
Přednáška teoretika umění Zdeňka Sedláčka, který se historií českého komiksu zabývá od doby svých studií na FF MU. Pracuje v Moravské galerii v Brně jako vedoucí sbírkového odboru, kde má mimo jiné na starosti digitalizaci sbírek.