Vladimír Kiseljov: Mystéria vepsaná ve tvářích

Mystéria vepsaná ve tvářích - Vladimír Kiseljov
Pá 01.11.2019
18:00
přednáška
Galerie Josefa Jambora
dobrovolné
-
Diskuze s autorem knihy spojená s autogramiádou

Jak se promítá osobnost a život slavných umělců do jejich fyzické podoby? Vladimír Kiseljov se věnuje malbě, ale také dlouhodobému studiu životů a děl některých slavných hudebních skladatelů, básníků a filozofů, které zachycuje ve svých portrétech.
V nové knize nazvané Mystéria vepsaná ve tvářích představuje mnohovrstevnaté portréty 22 osobností, např. Mozarta, Beethovena,Wagnera, Mahlera, Čajkovského, Janáčka, Goetha, Shakespeara, Komenského nebo Meyrinka ad. Autor využívá své znalosti symboliky a mytologie k vyprávění osudu lidí prostřednictvím nezaměnitelných barev, tvarů a kompozic.
Vladimír Kiseljov uspořádal více než 90 výstav svých maleb, mj. v Berlíně, Florencii, Vídni, Edinburghu, Kodani, Mnichově, Praze aj. Za svoji uměleckou a vědeckou tvorbu byl vyznamenán několika mezinárodními cenami. V roce 2013 vydal svoji první knihu Mystéria Richarda Wagnera v obrazech, která zaznamenala značný mezinárodní odborný ohlas autorovými malbami a originálním výkladem symboliky skladatelova díla. Jeho současná kniha Mystéria vepsaná ve tvářích vyšla v nakladatelství Marchat Beroun v roce 2019.

  • Mystéria vepsaná ve tvářích - Vladimír Kiseljov