Veronika Psotková - Spojenci

So 16.05.
18:00
vernisáž
Galerie Josefa Jambora
-
-
Tišnovská muzejní noc

Socha Spojenci symbolizuje úzké mateřského pouto mezi matkou a dítětem. „Něžná symbolika nejbližšího spojení mezi ženou a dítětem. Znamená pro mne zachycení krátkého, pomíjivého, ale intenzivního poznávání se s novým životem."(V. Psotková). Socha vznikne přímo pro veřejný prostor zahrady Galerie Josefa Jambora.
Cílem projektu je oživit veřejný prostor mezi parkem a budovou, ve které sídlí městská knihovna a galerie. Socha bude veřejnosti přístupná do 25. 10. 2020. Vernisáž 16. 5. 2020 v 18:00 h doprovodí divadelně-hudební vystoupení Evy Kratochvílové.
Tvorba Veroniky Psotkové (1981) je založena na principech realistického figurálního sochařství. Její sochy odkazují jak na klasickou, tak současnou figurální tvorbu. V posledních letech se do popředí jejího zájmu dostaly především netradiční prostorové instalace stylizovaných drátěných figur a objektů. Drátěné plastiky tvoří paralelní linii a současně hmotový protipól k její realistické sochařské práci a sama autorka je vnímá jako transparentní sochařské kresby, které citlivě reagují na změnu světelných podmínek. Jejich tvar se průsvitem zploští nebo naopak klouzáním světla po povrchu spojuje do plných objemů. Autorka vystavuje doma (výstava v DOX, Praha) i v zahraničí. V současné době žije a tvoří v Oboře u Loun.