Tvořivá vernisážová dílna

So 16.10.2021
15:30
akce pro děti
Galerie Josefa Jambora
-
-
Vcházení do obrazů Josefa Jambora

Krajina je naším očím denním chlebem. Máme ji před sebou v podobě dlouhých pásem polí, nízkých kopců i vysokých hor. Známe krajiny, které jsou téměř nedotknutelné lidskou činností a naopak místa, kde lidské působení přetvořilo krajinu k nepoznání. Horizont je obsypaný obydlími, zahradami a mění se působením času. Jaká krajina bude ta tvoje? Dílna pro rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty v rámci vernisáže výstavy Vcházení do obrazů Josefa Jambora.
Lektorka: Lucie Zamazalová