TOMÁŠ CHADIM: JINÉ SVĚTY /OTHER WORLDS

So 19.02.2022 - Ne 22.05.2022
0:00
-
Galerie Josefa Jambora
-
-

Výstava Jiné světy nabízí retrospektivní průřez tvorbou fotografa Tomáše Chadima, představitele progresivní krajinářské fotografie. Dosavadní tvorba autora vychází z vizuálního přemýšlení o české krajině. I když jsou základem jeho fotografických kompozic krajinné scenérie, nejde mu o její reálné uspořádání. Krajina je v jeho fotografiích vždy znovu objevována a znovu tvarována. Autor dlouhodobě pracuje s hravým přetvářením nafoceného materiálu pomocí digitální manipulace a komponuje na první pohled reálné scény, jež se však při bližším pozorování proměňují ve fantaskní krajiny, v nichž nic není tak, jak se jeví.
 
The work of photographer Tomáš Chadim is based on a visual reflection of the Czech landscape. Although his photographic compositions deal with landscape scenery, he is not interested in its real arrangement. In his case, the landscape is always rediscovered and reshaped. The author has long been working with playful transformation of the photographed material, he often uses digital manipulation and composes scenes, which appear realistic at first glance, however on closer observation turn into fantastic landscapes where nothing is as it seems.
 
Tomáš Chadim
*1973

Vystudoval Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Pravidelně vystavuje od roku 2015. Z posledních výstav uveďme Zóna (Galerie Fotografic, Praha, 2016), Znásilněná krajina (Cafe Prostoru, Národní technická knihovna, Praha, 2020) a Jiné světy (Galerie Josefa Jambora, Tišnov, 2022). Své projekty vystavoval v České a Slovenské republice, Polsku, Francii, Rusku, Brazílii, Anglii, Srbsku a Maďarsku. Žije a pracuje v Praze.
 
He graduated at the Institute of Creative Photography at the Faculty of Arts and Sciences at Silesian University in Opava. He has been exhibiting regularly since 2015. His recent exhibitions include The Zone (Gallery Fotografic, Prague, 2016), The Violated Landscape (Cafe Prostoru, National Library of Technology, Prague, 2020) and Other Worlds (Josef Jambor Gallery, Tišnov).. He has been exhibiting in the Czech and the Slovak Republic, Poland, France, Russia, Brazil, The Great Britain, Serbia, and Hungary. He lives and works in Prague.
 
http://www.tomaschadim.com/
ROZOVOR S TOMÁŠM CHADIMEM - HLEDÁNÍ JINÝCH SVĚTŮ: https://tisnovskenoviny.cz/2022/02/18/hledani-jinych-svetu/ 
 
VERNISÁŽ VÝSTAVY PROBĚHNE V SOBOTU 19. 2. OD 16:00 H za účasti autora. Součástí bude projekce cyklu Znásilněná krajina se zvukovým designem Ladislava Mirvalda. Pro děti bude přichystaná dílnička s lektorkou Lucií Zamazalovou. Zahraje DJ Martin Nečas.
 
Kurátorka: Radka Kaclerová