Šimon Kadlčák / Devine divine dive

So 07.05.2016 - So 11.06.2016
16:00
výstava
Galerie Jamborův dům
volný vstup
bez vstupného

Srdečně zveme na vernisáž a výstavu Šimona Kadlčáka nazvanou Devine divine dive. Šimon studuje na Fakultě výtvarných umění v Brně, v ateliéru Intermédia. V prostoru galerie vytvoří intermediální komplexní instalaci, zahrnují kresby, malby, texty či fotografie. Vernisáž proběhne 7.5. v 16:00. 
 
Šimon Kadlčák uvádí jako jeden ze svých inspiračních zdrojů tvorbu
českobudějovické avantgardní skupiny Linie, která byla aktivní ve třicátých letech
20. století a úzce spolupracovala s pražským Devětsilem. Především můžeme
zmínit obrazy Karla Valtera, jehož hlavním tématem byla krajina převedená do
abstraktního jazyka s expresivní barevností a imaginativními tendencemi.
Rozsah aktivit skupiny Linie se neomezoval jen na malbu, ale vedl přes
fotografii, koláž, poezii, literaturu až k filmu. Tento rejstřík výrazových prostředků
se přirozeně objevuje i v Kadlčákově tvorbě. Z jeho díla není patrné žádné úsilí o
jednotný styl. Přesto, že na první pohled výstavě dominuje malba na plátně, jsou
zde rovnocenně zastoupeny i další média. Vznikají zde vzájemné vazby mezi
jednotlivými artefakty a texty. Abstraktní se objevuje v reálném, reálné se
objevuje v abstraktním. Text rovná se představa, představa rovná se text.
Šimon vnímá díla v souvislostech a neupřednostňuje jednu věc před druhou. Pro
své myšlenky také volí vhodné prostředky k vyjádření. To co nejde tlumočit malbou,
vyjádří textem. Stejně tak využívá pohotovost fotografie k zachycení důležité
situace. Neváhá vymýšlet exaktní symboly připomínající mimozemskou matematiku,
jen aby nás nabádal začít pochybovat o vlastních zažitých symbolech, které
považujeme za jediné pravdivé. Ostatně relativizování všeho druhu je důležitým
činitelem Kadlčákovi tvorby. Není kresba vytržená ze skicáku autentičtější než
rámovaná v uhlazené paspartě? Nejsou obrazy, které primárně nehledají estetickou
krasu pravdivější? Pro Šimona je formální dokonalost zdá se druhořadá. Ustupuje
svobodě kombinovat zdánlivě nespojitelné a otevřenosti umožňující nalézat nové
perspektivy vidění reality.
Šimon po skončení SUPŠ Sv. Anežky v Českém Krumlově, obor fotografie a
média, nastoupil do ateliéru Intermédia na Fakultě Výtvarných Umění v Brně. Tento
ateliér dříve vedl Václav Stratil, kterého v současné době vystřídal Pavel Sterec. V
roce 2014 absolvoval stáž v ateliéru fotografie v estonském Tartu. Působí jako
kurátor brněnské nezávislé galerie Umakart a spolupracuje na vytváření
brněnské verze Artmapy.