Pavel Hayek - VÝSTAVA ZRUŠENA

Ne 05.04.2020 - Ne 10.05.2020
10:00 - 18:00
výstava
Galerie Josefa Jambora
-
-

Pavel Hayek se ve svých převážně černobílých plátnech inspiruje strukturami přírodních tvarů. Hayekovy obrazy rozvětvených korun stromů, průhledů stromy, parafráze na krajiny starých mistrů i současné geometrické obrazy konstruované z opakujících se bodů poukazují ke kontinuálnímu grafickému přemýšlení autora, s důrazem na redukci formy a s odkazy na kompozici a estetiku düsseldorfské skupiny Zero. Výstava v Galerii Josefa Jambora představí Hayekovu uměleckou tvorbu od roku 2000, stěžejním bodem je zde vazba na téma krajiny. Výstava má snahu poukázat na jedinečnost Hayekova organického pojetí struktur a nacházet v konkrétnosti tvarosloví i jeho uměleckou spřízněnost s krajinomalbou či hudbou romantismu. Existenci či stav věcí lze zřetelně rozpoznat v podvědomě blízkých obrysech a fragmentech struktur organické přírody, ovšem po delším pozorování plochy obrazu je prostor mezi obrysy zobrazených předmětů ovlivněn optickou hrou, efekty vyzařování a reverzibility černobílé či dvojbarevné škály. Tento jev nám může asociovat působení entropie a dynamičnost přírodních systémů, stejně jako je tomu v environmentálním prostoru naší skutečnosti. 
Pavel Hayek žije a pracuje v Brně. V letech 1973–1982 navštěvoval LŠU J. Kvapila v Brně, prof. Petr Skácel. Od roku 1990 do roku 2001 členem TT Klubu, od roku 1998 je členem Klubu konkretistů. Pavel Hayek patří k umělcům nominovaným na Cenu Vladimíra Boudníka roku 2020.
Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie, Praha (sbírka J. Valocha); Moravská galerie v Brně; Muzeum města Brna; Muzeum umění Olomouc; Richard Adam Gallery, Brno; Fait Gallery, Brno; Sbírka galerie Závodný, Mikulov; Nadace současného umění, Praha; Městské muzeum Benešov; Graphothek der Stadtbücherei, Stuttgart, DE; Sammlung Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt, DE; National Gallery of Art, Washington, DC, USA; Foundation For Constructive Art, Calgary, CAN; Galerie und Edition Hoffmann OHG Friedberg, DE; Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, SK.
Vystavuje na samostatných i skupinových výstavách v České republice a v zahraničí.