Mizející krajina

So 16.03.2013
16:00
vernisáž
Galerie Jamborův dům
volný vstup
bez vstupného
Vysočina Josefa Jambora na fotografiích Miloše Spurného

Nádherné černobílé snímky zachycují mizející krajinu Vysočiny, jak ji známe i z obrazů Josefa Jambora. 
RNDr. Miloš Spurný, CSc. si ve své fotografické tvorbě osvojil techniku panoramatických snímků pro zachycení širokých celků krajiny, a to aparátem vlastní výroby (tzv. Bednaflex). Díky jeho estetickému cítění vznikly fotografie s nezaměnitelnou atmosférou, které mají dnes již mimořádnou historickou hodnotu. Výstavu připravujeme ve spolupráci s doc. Ing. Janem Lacinou, CSc. a doc. RNDr. PhMr. Věrou Spurnou, DrSC.
Komentovaná prohlídka výstavy za účasti autorů se uskuteční v sobotu 7. dubna v 16 hodin.