Miloslav Sonny Halas v letech

So 22.10.2016 - Ne 08.01.2017
16:00
výstava
Galerie Jamborův dům
volný vstup
-

Kurátorky: Barbora Klímová, Anita Somrová
 
 
 
 
 
 
Jeden můj známý ironicky říkává, že konceptuální umělci jsou amuzikální rockové hvězdy. Myslí si, že performery pohání podobná touha po slávě jako mnohé hudebníky, jen nemají hudební sluch a smysl pro rytmus.
Umělecké projevy i civilní jednání Miloslava Sonny Halase v sobě nesly jistou dávku exhibicionismu. Sonny byl rád středem pozornosti. Jeho tvůrčí činnost na pomezí soukromých a veřejných aktivit generovala, a stále generuje, publikum obdivovatelů a následovníků, svého druhu fanklub.
I když kromě akcí tvořil i v klasických médiích, podle nás k umění přistupoval performativně. Proto se na výstavě soustředíme právě na tento aspekt jeho práce, až na výjimky nevystavujeme artefakty, ale hlavně kopie záznamu akcí. Ty nás zajímají v průběhu času, v kontextu dobového dění. Halasovy landartové instalace nebo akce by se samozřejmě daly přirovnat k jiným, které ve stejnou dobu, dříve či později, uskutečňovali čeští a zahraniční umělci. Daly by se stopovat vlivy. My ale nepostupujeme jako historikové umění. Nezajímá nás to, co se zdá zřejmé, jako spíše to, co je možné, nesmyslné, absurdní.
Jako výtvarné umělkyně si dovolujeme vystavit archivní dokumentace současnějšímu pohledu. Anita Somrová se dlouhodobě zabývá fenoménem internetu. Inspirována Sonnyho akcemi a zmíněnou rozporuplnou tezí kamaráda hledala prostřednictvím internetového vyhledávače Google události, které datováním odpovídají Sonnyho akcím. Postupovala intuitivně a na základě osobních preferencí. Spíše než fakta nás zajímala atraktivní představa, že se určité momenty mohly protnout, že mají nějaký společný motiv. Kromě těchto dokumentů vystavujeme fragment ze sbírky gramofonových desek Sonnyho Halase, abychom ukázaly jeho velmi barvitý hudební vkus. Autorovy koláže pak obsahují skutečné dokumenty, reprezentují vizualitu, která jej obklopovala.
Velkou část života Sonny tvořil za ztížených podmínek, v tzv. normalizované společnosti. Ať už v souvislosti se společenskou situací nebo díky osobnímu naturelu adresoval svou práci společenství přátel a známých. Potkával je díky svým různorodým zaměstnáním a nesčetným aktivitám v oblasti kultury. S některými jej pojila láska k přírodě, jiné okouzlil v rámci svého společenského života v hospodách. I když netvořil umění pro umělce a instituce umění, nezůstal vůči nim imunní. Sonnyho snahu proniknout do širšího kontextu mezinárodního umění dokládá mj. dopis ze sedmdesátých let určený Giancarlu Politimu, v reakci na pozvání k účasti na Flash Art Information katalogu. Těžko říct, kam by se jeho snaha veřejně se projevit, v pozitivním smyslu prosadit, ubírala ve svobodnějších podmínkách. A jak by reagoval na informační přetlak, kdyby jej období internetu a postinternetu zastihlo v aktivním věku.
Barbora Klímová

Výstava vzniká k příležitosti nedožitých 70. let autora. Miloslav Sonny Halas (1946–2008) se narodil    13. 10. 1946 v Brně. Opakovaně však vzpomínal na dětství prožité v Drahoníně na Českomoravské vysočině. S krajinou Vysočiny, Tišnovska se postupně ztotožnil a stala se součástí jeho osobního profilu. Vyučil se v oboru elektromontér rozvodných zařízení a byl zaměstnán u ČSD. Bez absolutoria na některé ze tří vysokých uměleckých škol v ČSSR byl v té době automaticky řazen mezi tzv. amatérské výtvarníky. I přesto realizoval různé plakáty, scénické výpravy, obaly gramodesek, propagační brožury. Později byl zaměstnán například jako distributor galerie U krokodýla, tiskař a přípravář pro tisk u Geodezie Brno, později u Státního divadla Brno. Po roce 1989 pracoval mj. jako profesionální strážce referátu životního prostředí Okresního úřadu Brno-venkov (péče o přírodní památky). Kromě kresby, malby, grafiky a fotografie se věnoval i akcím, projektům a událostem. Vznikaly v exteriéru, v městské, příměstské i volné krajině v Brně a na Moravě. Společným východiskem různorodé práce byla láska k přírodě, projevovaná v bezprostředním pobývání, ale i amatérský zájem o přírodovědu, biologii, geologii, fyziku. Tyto demonstroval i ve svých aktivitách, které zahrnují landartové instalace, performance uskutečňované pro pozvané publikum, ale i happeningy nebo participační projekty. Miloslav Sonny Halas zemřel ve Valticích dne 24. listopadu 2008.
 
Za zapůjčení a poskytnutí digitalizované fotodokumentace akcí Miloslava Sonny Halase pro tuto výstavu děkujeme Muzeu umění v Olomouci. Dále děkujeme Ing. Ivo Dostálovi, Ing. Jiřímu Poláčkovi, Antonínu Bartošovi.
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00 (Ve všední dny vstup do galerie zajišťují pracovnice Turistického informačního centra) 
Sobota: 10:00 - 16:00
Neděle: 10:00 - 16:00
 
 
foto z vernisáže: http://turistik.rajce.idnes.cz/Miloslav_Sonny_Halas_-_V_letech