Martin Skalický - Tanec v temnotách

So 30.05.2020 - Ne 02.08.2020
16:00 - 18:00
výstava
Galerie Josefa Jambora
-
-

Martin Skalický se ve své tvorbě dlouhodobě vyrovnává s odkazem tradice figurálního sochařství a čerpá ze své pracovní zkušenosti v oboru štukatérství. Jeho sochy a objekty nás na první dojem překvapí svou materiálovou transformací. Staré formy, k nimž se dostává prostřednictvím své občanské profese, používá jako základ pro výrobu soch z textilie zpevněné pryskyřicí. V tom jsou jeho sochy zvláštně nejednoznačné, jejich struktura podobná drapérii vytesané do mramoru, je ve skutečnosti původně lehkou a nyní zpevněnou látkou; dochází tak k znepokojující materiálové záměně. Navíc, materiály, v sochařství běžně vnímané jako odpadové (sádra, juta, špinavý textil), se tak v jeho díle dostávají do popředí. Společně s nimi také téma recyklace, přivlastnění si historického tvarosloví soch, které posouvá k aktuálním otázkám, ptajících se po hranici krásy a kýče, abstrakce a figurace, celku a detailu, nového a starého umění.
Skalický nachází propojení s minulostí v místech, kde je současné umění ztratilo. Nachází nové principy, jak se vypořádat s hmotou a s realističností sochy. V tom je jeho tvorba na české výtvarné scéně ojedinělá. Autorův úspěch vychází z vědomého testování technologie sochařského řemesla, s níž se jako štukatér rutinně setkával, a kterou pak aplikoval na vlastní umělecké postupy. Pokud byste se Skalického zeptali, jak došel k názvu výstavy, pravděpodobně by vám nedokázal jednoznačně odpovědět. Tanec v temnotách je především o pohybu, o náhodnosti, o hmotě vytančené do určitého tvaru, odkazuje k podmínkám vzniku díla v prostorách ponurého ateliéru uprostřed zemědělského družstva ve Veverských Knínicích, kde autor dlouhodobě žije. Na  výstavě budou prezentovány sochy, které autor vytvořil v průběhu posledních dvou let a zároveň dojde k jejich konfrontaci s autorovými kresbami a grafickými tisky.
Kurátorka výstavy: Jana Písaříková

Martin Skalický
*1976 v Brně
Vystudoval figurativní sochařství v ateliéru Michala Gabriela na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a absolvoval stáž v Ateliéru veškerého sochařství Kurta Gebauera na VŠUP v Praze. Od roku 2005 pravidelně vystavuje. Z posledních výstav uveďme Big Little Big Horn (s Jakubem Tomášem, Nová galerie Praha 2019), Shining (Dominikánský klášter u Sv. Jiljí Praha 2019), Generation (Moravská galerie v Brně 2019), Nedělám si strachy (Galerie ProLuka Praha 2020).