Mark Ther - Kusch!

So 11.01.2020
16:00 - 18:00
vernisáž
Galerie Josefa Jambora
volný vstup
-
Kurátoři - Lenka Sýkorová, Viktor Čech, Petr Tomášek

Výstava kreseb broumovských krajin Marka Thera, laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého (2011), doplněná o projekce jeho videoartu, představí autorovu autobiografickou transformaci vlastních vzpomínek a výzkumů, formujících Therův umělecký svět. Z hlediska regionální galerie se jedná o výjimečný projekt celorepublikového významu, jehož snahou je představit místnímu publiku významného současného umělce, v jehož tvorbě se české umění řadí do kontextu současného evropského uměleckého proudu, zobrazujícího intelektuálně sofistikované příběhy. Therův výstavní projekt v Tišnově dále rozpracovává téma, uvedené v roce 2016 v Oblastní galerii v Liberci, v němž se autor zaměřil na zkoumání historického soubytí dvou odlišných kultur a jejich kulturně obohacující koexistence. Instalace výstavy dle Therovy koncepce počítá s transformací moderního výstavního prostoru galerie typu "bílé kostky" do podoby kulturního salonu z přelomu 19. a 20. století. Specifickou instalací autor propojuje vlastní tvorbu s expozicí pozapomenutých moravských krajin veřejnosti málo známých umělců a umělkyň německé národnosti, původem z Brna a jižní Moravy, jejichž tvorba spadá do rozmezí let 1860 - 1925. Partnerem projektu je Moravská galerie v Brně, z jejíchž sbírek jsou obrazy zapůjčeny.