Komentovaná prohlídka s Janem Karpíškem

Ne 20.09.2020
16:00 - 17:00
komentovaná prohlídka
Galerie Josefa Jambora
-
-

Vizuálně silné obrazy Jana Karpíška se vyznačují náměty zosobněné krajiny: krajiny jako těla, těla jako stromu, živoucích organismů kráčejících zahradou nebo oblečených v křehkých kabátech. V interakcích s přírodními procesy a především se včelami je jeho tvorba na české výtvarné scéně jedinečná. Na komentované prohlídce výstavy Vývěr ze sbírek s autorem Janem Karpíškem se dozvíte například to, jak mohou včely spolupracovat při tvůrčím uměleckém procesu.