Jan Karpíšek - Vývěr ze sbírek

So 08.08.2020 - Ne 27.09.2020
16:00 - 18:00
výstava
Galerie Josefa Jambora
-
-

Výstava v retrospektivě představí dílo malíře a performera Jana Karpíška, který žije v Brně- Soběšicích. Obrazy krajin, figur, deníkové kresby záměrů, dopisy dotvářené včelami či asambláže z přírodnin spojuje téma vnímání reality jako zázraku a oslavy tvořivé energie přírodních sil.
Jan Karpíšek ve své tvorbě dlouhodobě odkazuje k bytostným, osobním dialogům s okolní realitou. Vyjadřuje se k aktuálním otázkám antropocentrického způsobu myšlení, jež je konfrontováno s umělcovým intenzívním prožíváním sounáležitosti člověka se vším.
V interakcích se včelami je jeho tvorba na české výtvarné scéně jedinečná. V rámci problematiky environmentalismu nabízí cestu vnitřního dialogu a osobních vztahů k matce Zemi. V rozhovorech s realitou Karpíšek poukazuje na propojení mezi citlivostí k přírodě a vlastní zodpovědností a ubírá se cestou naděje.
Jan Karpíšek (nar. 1981 v Jihlavě)
Vystudoval malířství a performance na FaVU VUT v Brně. Od roku 2005 pravidelně vystavuje. Z posledních výstav uveďme Včelí obrazy (Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava, 2018), Art with Bees (Depford Cinema, Londýn, 2017), Realita je zázrak (s Ondřejem Horákem, Galerie Off/Format, Brno, 2015). Zastoupen v Národní galerii v Praze, v Galerii výtvarného umění v Hodoníně a v soukromých sbírkách v ČR a zahraničí. Žije v Brně-Soběšicích.
Autor do své výstavy v GJJ zakomponoval obraz Josefa Jambora Hruška v širém poli z roku 1953, která je součástí Tišnovské sbírky malíře Josefa Jambora. Výstava Vývěr ze sbírek nabízí retrospektivní průřez autorovým tvůrčím obdobím let 1999 – 2020. Některé z obrazů jsou běžně k vidění již jen doma u jejich majitelů. Výstava představuje nejnovější díla včelích interakcí.
Kurátorka výstavy: Radka Kaclerová