Horizonty mlhy - galerie dětem

So 24.03.2018
10:00 - 12:00
akce pro děti
Galerie Josefa Jambora
volný vstup
-
Velikonoční kuropění ‒ Výtvarná dílna

Mezi fotografickými obrazy Ireny Armutidisové vytvoříme nejprve na velký formát balicího papíru probouzející se jarní krajinu společně s lektorkou Evou Strouhalovou. Každý si pak zvolí své vlastní krajinné téma jako přání k Velikonocům pro své blízké a přátele.