Pracovník Tišnovské televize

Pracovník Tišnovské televize

výběrové řízení

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
pracovník/pracovnice Tišnovské televize
Popis pracovní pozice:
· zajišťování samostatné publicistické, fotoreportérské a televizní zpravodajské činnosti,
· zajišťování kameramanské, střihačské a jiné technické činnosti
Požadujeme:
· střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské technické vzdělání, nejlépe filmového nebo
žurnalistického zaměření,
· znalost práce s nelineárním střihovým zařízením SD/HD (EDIUS výhodou),
· znalost práce s kamerou SD/HD - kompaktní automat i profesionální kamera s manuálním
nastavením,
· znalost práce v grafických programech,
· orientace v obrazových formátech SD/HD - MPEG2, DV, P2, v zapojení a ovládání AV techniky,
mikrofonů, osvětlení,
· výborná znalost práce na PC,
· schopnost tvorby textů, dobrá znalost češtiny,
· morální bezúhonnost,
· komunikativnost, samostatnost, loajálnost, časová flexibilita a kreativita,
· kultivované vystupování,
· řidičský průkaz skupiny B,
· výhodou: předložení ukázky své práce v délce trvání 3 minut ve formátu MPEG-2 program stream CBR, 8 Mbit/s
Nabízíme:
• práci na plný pracovní úvazek
• platové podmínky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění, 9. platová tř.
• nástup možný od 1.2.2017, případně dle domluvy
Přihlášky podávejte nejpozději do 11.1.2017 (směrodatný je termín doručení):
- poštou na adresu Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov
- e-mailem na adresu ekonom@kulturatisnov.cz
- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
- k přihlášce připojte strukturovaný životopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
- před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Výběrové řízení bude probíhat v týdnu 16.-20.1.2017.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.